ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КРИСТАЛ» (далі — Фонд) дотримується принципів конфіденційності й недоторканості інформації, отриманої від відвідувачів веб-сайту crystalfoundation.org.ua.

Ця політика конфіденційності (надалі – «Політика») націлена на публічне інформування про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, отриманої від відвідувачів веб-сайту crystalfoundation.org.ua.

Ця Політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на веб-сайті crystalfoundation.org.ua, тому ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або зміст веб-сайтів третіх сторін.

1.2. Власником веб-сайту crystalfoundation.org.ua є Фонд.
1.3. В даній Політиці терміни вживаються у наступному значенні:
 • Веб-сайт – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою crystalfoundation.org.ua та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмнихзасобів;
 • база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
 • згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;
 • обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
 • персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
 • суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;
 • третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних;
 • файли cookie - це невеликі текстові файли, які зберігаються в браузері пристрою (комп'ютер, мобільний телефон тощо) після відвідування веб-сайту, та які веб-сайт передає браузеру. всі інші терміни в Політиці вживаються у значенні, визначеному чинним законодавством України, включаючи ратифіковані в Україні міжнародні нормативноправові акти.
1.4. Володільцем персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/використанням опцій Веб-сайту є Фонд. Фонд має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства.
1.5. Фізична особа є суб’єктом персональних даних за даною Політикою, якщо вона є відвідувачем Веб-сайту, в т.ч. якщо вона використовує будь-які опції, доступні на Веб-сайті.
1.6. Якщо відвідувач Веб-сайту передає через Веб-сайт особисту інформацію іншої особи, відвідувач має отримати згоду цієї особи як на розголошення, так і на обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї Політики.
1.7. Метою обробки персональних даних, отриманих в процесі функціонування Веб-сайту, є здійснення Фондом своєї статутної діяльності.
1.8. Розміщення даної Політики на Веб-сайті є повідомленням суб’єктів персональних даних про Володільця, склад та зміст персональних даних, що збираються у зв’язку з відвідуванням/використанням Веб-сайту, про права таких суб’єктів, мету збору їх персональних даних та третіх осіб, яким можуть передаватись такі персональні дані.

2. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИ ДАНИХ

2.1. Фонд може збирати та обробляти інформацію яку Ви надаєте Фонду шляхом використання Веб-сайту та опцій Веб-сайту для надання благодійної допомоги (пожертви), комунікації з Фондом через опції, доступні на Веб-сайті, тощо.

2.2. Фонд може збирати та обробляти інформацію Веб-сайтом та іншими системами автоматично (наприклад інформацію про комп'ютер, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему, інформацію про відвідування та використання Веб-сайту, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на Веб-сайті). 

2.3. Веб-сайт також може завантажувати файли cookie на Ваш пристрій.

2.4. Фонд може збирати та обробляти інформацію, яку збирають треті особи про Вас на Веб-сайті використовуючи опції для обміну в соціальних мережах, доступні на Вебсайті, при переходів з однієї сторінки на іншу або шляхом перегляду матеріалів, що мають посилання на інші веб-сайти (наприклад, Facebook, Google, Twitter).

2.5. Фонд не збирає та не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

2.6. Фонд може використовувати Ваші персональні дані лише з метою та в цілях, визначених цією Політикою та чинним законодавством, зокрема але не обмежуючись:

 • з метою обробки Вашого запиту (звернення) до Фонду, вчиненого за допомогою Веб-сайту,
 • з метою забезпечення надання Вами благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій, доступних на Веб-сайті,
 • з метою реалізації інших статутних цілей Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.7. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Веб-сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Веб-сайту.

2.7. Поширення Ваших персональних даних здійснюється:

 • виключно за Вашою згодою;
 • у випадках, визначених чинним законодавством України;
 • в інтересах національної безпеки та прав людини;
 • в інших випадках визначених цією Політикою.

2.9. Персональні дані зберігаються на термін необхідний відповідно до мети їх обробки.

3. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. При відвідуванні/користуванні Веб-сайтом Ви маєте право:

 • отримувати від Фонду інформацію, не визначену цією Політикою, щодо обробки, умов надання доступу до Ваших персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими Вами особами, крім випадків, визначених законодавством;
 • на безоплатний доступ до своїх персональних даних;
 • отримати відповідь на запит щодо обробки Ваших персональних даних в порядку і в строк, визначений чинним законодавством;
 • пред’явити вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних, або щодо зміни або знищення Ваших персональних даних, якщо такі дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • відкликати свою згоду на обробку персональних даних;

а також користуватись іншими правами, визначеними чинним законодавством в сфері захисту персональних даних.

3.2. Ви маєте право звернутись з питаннями, пов’язаними із збиранням, використанням, зберіганням та іншою обробкою Ваших персональних даних, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, із яким можна зв’язатись через адресу електронної пошти hotline@ombudsman.gov.ua.

3.3. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики або якщо ви отримали будь-яке небажане електронне сповіщення, надіслане Фондом або начебто надіслане від імені Фонду, будь ласка, зв’яжіться з Фондом безпосередньо за адресою електронної пошти crystalfoundation.org.ua@gmail.com.

4. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

4.1. Фонд залишає за собою право переглядати та змінювати положення даної Політики. Актуальна редакція цієї Політики розміщена на Веб-сайті.

 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КРИСТАЛ»

04050, Україна, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 12

Телефон: +38 (067) 997 02 40

crystalfoundation.org.ua@gmail.com